Thời Trang KTMellow

KIỀU THƠ MELLOW

KTMellow thương hiệu đại diện thuộc sở hữu bởi
Team Kiều Thơ Mellow
Hệ thống trên 2 triệu người theo dõi tin dùng.

Theo dõi chúng mình tại:
TEAM Ktmellow

Những thành viên KTMellow chúng mình bên dưới, luôn ngày đêm cải thiện, sáng tạo và phát triển thương hiệu thời trang KTMELLOW ngày một thành công hơn.

team chúng mình

THÀNH DANH
Founder of KTMellow

KIỀU THƠ
CO-Founder of KTMellow

Nhân Quàng
Creative Director KTMellow